Gegevens Klant

Werfadres
Facturatieadres

Algemene gegevens van de poort

Betreft torsieveren

Veer 1

Voor Devokon is dit een linkse veer

- Wij raden aan om de installatie van de veren enkel te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Slechte installatie kan gevaarlijke verwondingen veroorzaken.
- Het is aan te raden om steeds de beide veren ineens te vervangen; gezien de levensduur van de veren.
Prijsaanvraag
Bestelling